วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ยินดีต้อนรับสมาชิกวิชาการ

สวัสดีครับ นิสิตบ้านสมเด็จ และ เพื่อนทางโลกวิชาการที่เข้ามาอ่านบทความทุกท่าน ผม อ.ณัฐพนธ์ เกษสาคร พยายามทำเนื้อหาการสอน และรวบรวมเนื้อหาจากหนังสือและบทความต่างๆ หรือ จากผู้มีความรู้ รวมทั้งที่เขียนเองจากประสบการณ์ ในการทำงาน ทั้งในบริษัทและ การเป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาด้าน การบริหาร การจัดการด้านโลจิสติกส์ การตลาด ซึ่งคิดว่า อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด แต่เป็นความรู้ความเข้าใจที่ได้มีโอกาสทดลองใช้มาแล้ว สำหรับผู้ที่มีใจเปิดกว้าง การเรียนรู้ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ และผมเองก็ยังคงต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน